Email: info@gpfinancials.com of contact: 00-597-8905076

Belastingaangiften

Belastingaangiften, bezwaar en beroep

Wij verzorgen alle soorten belastingaangiften. Als onderdeel van onze geïntegreerde dienstverlening is de aangifte vaak het sluitstuk van een adviestraject. De belastingaangifte bevat het resultaat van onze advisering.

Belastingaangifte doen kan tijdrovend en complex zijn. GP FINANCIALS belastingadviseurs zijn op de hoogte van de laatste fiscale wet- en regelgeving en zorgen ervoor dat uw belastingaangifte tijdig en op de juiste manier wordt gedaan.

GP FINANCIALS verzorgt belastingaangiften voor Nederlanders wonend in Nederland, voor Nederlanders wonend in Suriname en voor Surinamers.

Stel dat de fiscus het niet eens is met de ingediende aangifte, wat dan? In die (zeldzame) gevallen zorgen wij voor de bezwaarprocedure en de eventueel daaropvolgende gerechtelijke stappen. Als het even kan voorkomen we de gang naar de rechter door een minnelijke regeling te treffen. In de praktijk komen we daarin vaak tot een mooi resultaat.

Mocht u te maken hebben met een belastingcontrole, dan vertellen wij u graag wat uw rechten en plichten zijn. Uiteraard kunnen onze deskundige adviseurs u begeleiden om het controleproces zo soepel en efficiënt mogelijk te laten verlopen.

GP FINANCIALS expertises.

  • Opstellen van alle soorten belastingaangiften w.o. inkomstenbelasting , vennootschapsbelasting,
  • omzetbelasting etc.
  • Verzorgen van bezwaar- en beroepsprocedures
  • Ondersteuning bij belastingcontroles
  • Schenk- en erfbelasting
  • Aanvragen van toeslagen

Financiële– en fiscale planning

Voor ondernemers lopen zakelijke en persoonlijke belastingkwesties vaak door elkaar heen. GP FINANCIALS belastingadviseurs denken graag met u mee over zowel uw zakelijke- als persoonlijke fiscale situatie en helpen u met het bepalen van uw fiscaal optimale situatie, zodat u zeker weet dat u niet teveel belasting betaalt.

Bezwaar- en beroepschriften

In sommige gevallen kan het zijn dat u het niet eens bent met een beslissing van de Belastingdienst. Wij kunnen dan de correspondentie met de Belastingdienst voor u verzorgen. Op die manier hoeft u zich geen zorgen te maken over het aanvragen van uitstel of het opstellen van een bezwaar- en beroepschrift.

Neem contact met ons op en maak een afspraak via info@gpfinancials.com om uw fiscale situatie te bespreken.