Email: info@gpfinancials.com of contact: 00-597-8905076

Hypotheken

Vaak de enige weg om uw droomhuis te kunnen kopen

Er zullen weinig mensen zijn die de aankoop van hun droomhuis anders kunnen realiseren dan met behulp van een hypotheek. Het afsluiten van een hypotheek is tegelijkertijd lastig en gemakkelijk. Lastig, omdat er veel bij komt kijken, zoals een keuze maken uit de juiste hypotheekvorm, veel documenten leveren voor de acceptatie, keuzes maken t.a.v. de looptijd van de rente, belastingen, enzovoorts……
Maar eigenlijk toch ook weer gemakkelijk, omdat een hypotheek eigenlijk niets anders is dan een speciale lening met als onderpand het huis. Waarom wordt dan toch bijna iedereen zenuwachtig als het om een hypotheek gaat. Heel eenvoudig, Het gaat vaak om grote bedragen, een looptijd van meestal 30 jaar en een hele berg min of meer ondoorzichtige zaken, waardoor het maken van keuzes maken moeilijk kan zijn.

Het is dan ook eigenlijk altijd noodzakelijk een goede adviseur te benaderen. GP FINANCIALS heeft goede adviseurs, dus bel gewoon even voor het maken van een afspraak.

Wat komt er zoal kijken bij het aangaan van een hypothecaire lening?

Er zijn een aantal gegevens , die nodig zijn om te bepalen of een huis kan worden gekocht of niet.

Hieronder staan de belangrijkste:

  • Gaat het om nieuwbouw of bestaande bouw.
  • Wat is de aankoopprijs van het huis. Is dit ‘Vrij Op Naam (VON)’ of zijn de ‘Kosten voor de Koper (KK)’.
  • Door taxatie moet de ‘Vrije Verkoopwaarde’ en de ‘Executiewaarde’ worden bepaald.
  • Kan de hypotheek worden aangegaan met  Garantie (BORG).
  • Tot welk bedrag kan maximaal worden geleend.
  • Wat is het inkomen van u en uw partner.
  • Welke privé-omstandigheden kunnen van invloed zijn.
  • Welke toekomstplannen kunnen een rol (gaan) spelen.
  • Welke invloed heeft de belastingwetgeving op de hypotheek.
  • Hoe dient de hypotheek uiteindelijk te worden afgelost.

Al deze vragen zullen worden doorgenomen in een persoonlijk gesprek met uw adviseur.

Wat moet u doen om een hypotheekaanvraag te starten?

 • Allereerst moet u een huis op het oog hebben, dat u serieus van plan bent om te kopen.
 • Uiteraard moet de aankoopprijs inclusief de te verwachten kosten
 • in redelijke verhouding staan tot uw inkomen.
 • U kunt eventueel vast een voorlopig koopcontract tekenen,
 • maar zorgt u er altijd voor dat daarin de ‘financieringsclausule’ is opgenomen!
 • Mocht u onverhoopt de hypotheek niet rond kunnen krijgen,
 • dan kan het voorlopige koopcontract boetevrij worden geannuleerd. 
 • Heeft u dit niet gedaan, dan dient vrijwel altijd 10% van de
 • verkoopprijs aan de verkoper te worden betaald.
 • U neemt contact op met GP FINANCIALS en nodigt een van de
 • adviseurs uit voor een gesprek om de juiste keuzes voor een
 • hypothecaire lening te kunnen maken en te assisteren bij het invullen van het aanvraagformulier.
 • Er dient een aanvraag voor een hypotheek te worden ingevuld,
 • zodat een hypotheekverstrekker kan beoordelen of er een aanbod
 • voor een hypothecaire lening kan worden gedaan.
 • U zorgt z.s.m. voor een recent taxatierapport (bij bestaande bouw), of aannemingsovereenkomst (bij individuele nieuwbouw),
 • of een uitgebreide aankoopbrochure (bij project-nieuwbouw).
 • Als de hypotheekverstrekker u een aanbod doet, zal dit vergezeld gaan van
 • een lijst met te leveren documenten.
 • Spreekt het aanbod van de hypotheekverstrekker u aan, dan kunt u dit getekend retourneren.
 • Dit dient meestal binnen 2 weken te gebeuren, omdat het aanbod anders vervalt.
 • Dit heeft vooral te maken met de aangeboden rente.
 • Nadat alle documenten in bezit zijn van de hypotheekverstrekker
 • zal er een definitieve acceptatie volgen.
 • U maakt daarna een afspraak met de notaris om de hypotheek te laten ‘passeren’.
 • Na ondertekening bij de notaris bent u eigenaar van het aangekochte huis.
 • Denkt u eraan, dat u vanaf dat moment uw huis moet verzekeren tegen gevolgen van brand e.d.!

Wat kan GP FINANCIALS voor u doen?
Zoals al eerder werd gesteld, kunt u gebruik maken van de bij GP FINANCIALS aanwezige adviseurs. Zij kunnen u van A tot Z begeleiden, al uw vragen beantwoorden en eventuele problemen onderweg voor u trachten op te lossen.
Hypotheek offerte aanvragen
U kunt de offerte aanvragen door het wordbestand te downloaden en op te sturen naar GP FINANCIALS